Virtual Action Learning

Een presentatie bijgewoond van Jos Verwey over Virtual Action Learning, en hoe dit is uitgevoerd bij Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam in een pilot van 6 maanden, interessant om te kijken wat hiervan de voor- en nadelen zijn.

Het net uitgekomen boek bewonderd over VAL geschreven door Jos Bealen.

Een krittische reflectie gehouden na een tafelduscussie waarbij een aantal vragen besproken werden: zijn bronnen tegenwoordig anders te vinden en te gebruiken, moet het hoger onderwijs anders ingericht worden en over welke competenties moeten docenten dan beschikken.

M.i. mpoeten competenties nog wel nader omschreven worden als het gaat om onderwijskundige wendbaarheid, innoverend vermogen, zelfmanagement en samenwerken.

Iets verteld over mijn zoektocht naar authenticiteit in het onderwijs en hoe dit te optimaliseren. Leren in het “echie”