Conclusie en literatuur

Bovenstaande tekst is een weergave van de 50 minuten durende workshop die op 1 oktober gegeven is op het tweedaagse landelijke VBSP-congres, De Pedagoog in de spotlights in de 21ste eeuw. De workshop had als titel: de pedagoog in het virtuele milieu. Deze publicatie is niet gebaseerd op eigen onderzoek, maar betreft een beschrijving van een zoektocht naar hoe studenten pedagogisch verantwoord onderwezen kunnen worden in het gebruik van social media in het virtuele milieu in het algemeen en mediawijsheid in het bijzonder. Het is inmiddels duidelijk dat social media geen hype van voorbijgaande aard zijn. Om als pedagoog ouders en opvoeders te kunnen adviseren over kansen en bedreigingen in het vierde virtuele milieu, is het voor ons allemaal van belang om mediawijs te zijn en te blijven. De noodzaak wordt zeker niet alleen bepaalt door de negatieve aspecten, maar juist ook vanuit het oogpunt bewust, kritisch en actief deel te nemen aan de virtuele wereld, waarin media nu eenmaal een bepalende rol spelen. De opleiding Pedagogiek is bij uitstek geschikt als opvoedinstituut om hiermee aan de slag te gaan en kan een belangrijke bijdrage leveren aan mediaopvoeding en mediawijsheid onder (toekomstige) professionals. De uitdaging ligt in het vinden van de juiste balans tussen kansen, risico’s en het (preventief) handelen in het belang van het kind.

Literatuur

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. Den Haag: Boom/Lemma.

Boswinkel, N., &, Schram, E. (2011). De Toekomst Telt. Enschede: Ververs Foundation & SLO. Verkregen op 26 juli 2013 via deze site.

Delfos, M. (2009). Het virtuele milieu. Verkregen op 6 maart, 2014, via deze site.

Delfos, M. (2012). In 80 dagen de virtuele wereld rond. Uitgeverij SPW: Amsterdam

Ertmer, P. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42, 255-284.
Fransen, J., Bottema, J., Van Goozen, B., Swager, P. & Wijngaards, G. (2012). Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT. Verkregen op 26 februari, 2013, via deze site.

Kester, L. & Merrienboer J. (2013) Effectief leren van multimediale leerbronnen – deel 2. Verkregen op 20 februari, 2014, via 4w.kennisnet.nl.

Kirschner, P. & Berg, E. van den (2012). Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met

ICT. Verkregen op 26 februari, 2013, via deze site.

Knaap, van der A. & Schmidt, V. (2007). Naar een leerlijn informatievaardigheden. Verkregen op 6 maart, 2014, via deze site.

Koninklijk Nederlands Academie voor Wetenschappen (2012). Digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21st eeuw. Verkregen op 6 maart, 2014, via deze site.

Nelis, H. & Sark, van Y. (2010). Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar? Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.

Nikken, P. (2013) Mediaopvoeding. Verkregen op 24 september 2013 via deze site.

Nikken, P. (2013) Nederlands Jeugd Instituut. Mediarisico’s voor kinderen, een verkenning. Verkregen op 6 maart, 2014, via deze site

Brand-Gruwel, F. L. J. M. (2012). Leren in een digitale wereld: uitdagingen voor het onderwijs. Verkregen op 26 februari, 2013, via deze site.

Trilling, B., & Fadel, C.(2009). 21st century skills: learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.

Voogt, J. & Pareja Roblin, N. (2010). 21st Century Skills. Discussienota. Verkregen op 26

februari, 2013, via deze site.