Onderwijsvernieuwing

In opdracht van de voorzitter van de Vereniging van de Studie ter Bevordering van Pedagogiek (VBSP) heb ik een workshop ontwikkeld met als titel ‘De pedagoog in het vierde virtuele milieu’.

De inhoud van de workshop die gegeven is op 1 oktober 2014 was gericht op het introduceren van de term Mediawijsheid en welke functie en belang dit heeft voor aankomend pedagogen en ouders. Daarnaast werd stil gestaan bij de 21ste eeuw competenties en hoe deze verwerkt waren in het onderwijskundig model. Na het geven van de workshop is het aangeleerde artikel verwerkt in een bundel genaamd: De Pedagoog in de spotlights (Bekker, Deckere, De Jong, Meer, Van der Poel, Schonewille, Stakenborg & Viëtor, 2015).

Opvoeding en Onderwijs binnen het vierde virtuele milieu.

Inleiding

We leven in een sterk gedigitaliseerde wereld. Een wereld waarin we door social media 1 met een letterlijke druk op de knop onmiddellijk in contact kunnen treden met anderen. Dit biedt veel kansen. De hele wereld ligt ineens binnen handbereik. We hebben toegang tot een oneindige bron van kennis en informatie. We kunnen in contact komen met gelijkgezinden en een gemeenschappelijk virtueel milieu creëren. We kunnen exploreren, experimenteren, groeien en ontwikkelen. We kunnen ook in gevaarlijke wateren varen. Het is dat laatste waarbij men meestal niet stilstaat. Zoveel informatie en kennis binnen handbereik kan ook gevaren met zich meebrengen. Vooral voor diegenen die onvoldoende kennis hebben van de vergaande invloed van de gedigitaliseerde wereld en de mogelijke effecten ervan.

Het meest pure van de mensheid is een kind. Een kind zoekt natuurlijk, bijna instinctief naar kennis. Het wil leren, groeien en ontwikkelen. Voor het kind bieden social media ontelbare voordelen. Maar helaas ook nadelen. Om het kind te beschermen tegen zichzelf en tegen de mogelijke risico’s waaraan social media het kind kunnen blootstellen, is het belangrijk dat alle professionals die met kinderen werken in een opvoedkundige setting kennis hebben van de risico’s van social media. Zij moeten in staat zijn preventief te kunnen handelen door sensitief en responsief te reageren op signalen van mogelijke schade van social media op het kind.

Uiteraard hebben social media ook positieve gevolgen voor het kind. Wanneer goed ontworpen en gebruikt, bevordert het, het leerproces. Dit biedt kansen voor zowel het domein van de Pedagogiek als het domein van het onderwijs. De uitdaging: opvoeden en onderwijzen in het (vierde) virtuele milieu.