Onderwijskundig ontwerp 21e eeuw

Online ontwerpen voor de 21st eeuw

 Als onderwijs ontwikkelaar heb ik het initiatief genomen om een nieuw onderwijskundig model te willen ontwikkelen afgestemd op de 21st eeuw. Ik heb hierbij voor de aanpak gekozen om studiehandleidingen van verschillende opleidingen te analyseren op mogelijke toepassingen voor digitale didactiek. Dit heb ik gedaan met behulp van vijf relevante theorieën op het gebied van onderwijskundig ontwerpen. De gekozen theorieën voor de analyse zijn;

1) het spinnenwebmodel van Van den Akker (2006);

2) het vergelijkingsmodel op het gebied van onderwijskundig ontwerpen van Richy (geciteerd in Valcke, 2010);

3) het I-Pedagogywheel van Carrington (2014);

4) de gereviseerde taxonomie van Bloom (Churches, 2009);

5) het uitgewerkte competentiemodel van Boswinkel en Schram (2011) in de vorm van het KSAVE-model[1]. Voor al deze competenties wordt ook wel de term 21st century skills gebruikt (Trilling & Fadel, 2009).

Op grond van het uitgangspunt dat doel, doelgroep, werk- en toetsvorm op elkaar afgestemd moet worden was mijn doel gericht op het formuleren van uitgangspunten voor een nieuw curriculum ontwerp. Naast de toepassing van ICT-vaardigheden – zoals Boswinkel en Schram (2011) deze beschrijven – was mijn aanpak eveneens gefocust hoe in het ontwerp ook de overige 21st eeuw competenties meegenomen konden worden. De 21st eeuw competenties die hiermee bedoeld worden zijn kritisch en probleemoplossend kunnen denken en handelen; mondeling en digitaal kunnen communiceren, creatief en innovatief kunnen denken, kunnen samenwerken in interdisciplinaire verbanden; ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden; een brede blik op de wereld hebben en een leven lang leren (Boswinkel en Schram, 2011).

Na het ontleden van de theorieën en deze opnieuw te structureren op basis van 21st eeuw kenmerken, vond ik het relevant om de experimenteren die ik uitvoerde met social media en ICT voor het leren uit onderwijspraktijk hierbij te betrekken.

Ik heb voor deze aanpak gekozen omdat ik met een onderbouwd resultaat wilde komen. Ik zag op deze manier een mogelijkheid voor een constructieve bijdrage aan (een onderdeel van) een eigentijds curriculum (Onderwijsraad, 2014). Het resultaat van het nieuw gecreëerde ontwerp heeft geleid tot uitgangspunten voor het 21st eeuw onderwijskundig ontwerp De 21st eeuw Campus.

[1] Knowledge, Skills, Attitudes, Values and Ethics (geciteerd in Boswinkel & Schram, 2011, p. 115).

 

RelatedPost