Docentfactoren bij ICT voor het leren

1. Persoonlijke visie of persoonlijke opvattingen van docenten op/over het belang van ICT
Het blijkt dat docenten die ICT gebruiken een intrinsieke noodzaak of ‘urge’ hiervan ervaren. Als docenten ICT gebruiken blijkt er sprake van reflectie op de eigen werkzaamheden. Ook is er sprake van acceptatie van het ICT gebruik. Als er bij docenten het gevoel van ‘de kunst afkijken’ ontstaat, groeit de persoonlijke interesse en ontstaat er een ‘wij-gevoel’ in het team. 1

Bevordering ICT voor het leren van studenten  Belemmering ICT voor het leren
Er is sprake van reflectie op eigen werkzaamheden. Allerlei verschillende negatieve emoties die docenten delen met elkaar
Er is sprake van acceptatie van ICT gebruik.
Er is bij docenten het gevoel van ‘de kunst afkijken’ bij elkaar, waarbij leren door te doen de persoonlijke interesse vergroot en een ‘wij-gevoel’ team ontstaat.
Docenten die ICT gebruiken ervaren een intrinsieke noodzaak of ‘urge’.

2. De rol en de functie van een docent speelt een rol. 
Als blijkt dat persoonlijk ondernemerschap en het experimenteren door de docent niet geschuwd wordt en wanneer een docent een persoonlijke ambitie weet te concretiseren in zijn eigen onderwijspraktijk 2

Bevordering ICT voor het leren Belemmering ICT voor het leren
Er is sprake van ondernemerschap bij een docent, waarbij: Het delen van negatieve opvattingen over ICT voor het leren.
– een docent een persoonlijke ambitie kan concretiseren, De verspreiding van angst en onzekerheid onder docenten.
– docenten bij elkaar de kunst kunnen afkijken,
– docenten het lef hebben en durven te experimenteren.

3. Kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van ICT.
Hiermee wordt de kennis bedoeld die betrekking heeft op het technische en didactische gebruik. Er is sprake van een relatie tussen

A) de kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van ICT, en
B) het vertrouwen of geloof in eigen kunnen in de toepassing van ICT 3
Een aanvulling wordt gevonden in
C) de tevredenheid in het gebruik van ICT programma’s door Taris et al., (2012).

Bevordering ICT voor het leren  Belemmering ICT voor het leren
Er is sprake van kennis en vaardigheden voor zowel de techniek als didactiek van ICT. Angst en onzekerheid in ICT gebruik voor het leren wat de angst om te vernieuwen vergroot.
De docent is tevreden over beschikbare programma’s. Geen ICT programma’s ter beschikking hebben.

4. Het geloof in eigen kunnen en het zelfvertrouwen in het ICT gebruik.
Dit gaat over ICT gebruik waarmee de docent zich vertrouwd voelt 4

Bevordering ICT voor het leren Belemmering ICT voor het leren
Docenten geven aan dat hun kennis en vaardigheden geschoold moeten worden op het gebied van ICT. .Niet vertrouwd zijn met computergebruik.
Door experimenten waar docenten in geloven groeit het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen.
Vertrouwen hebben om erin te slagen ICT gebruik nu en in de toekomst te kunnen toepassen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.