Aanbevelingen voor het management

 • Het is ten sterkste aan te bevelen om tegemoet te komen aan de wensen van docenten om de digitalisering in de maatschapij bespreekbaar te maken tijdens teambijeenkomsten;
 • Docenten zijn over het algemeen nieuwgierig naar oorzaken en gevolgen van ICT voor het leren hierover maar willen hierover goed geinformeerd worden;
 • Docenten geven aan behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van ICT voor het leren;
 • Docenten hebben behoefte aan intensieve scholing op het gebied van ICT voor het leren.
 • Vanuit de opgebouwde kennis over ICT voor het leren is het aan te raden toe te werken naar een gezamenlijke, gedeelde onderwijskundige visie op het gebied van ICT voor het leren;
 • Docenten hebben behoefte aan veiligheid omdat de angst voor ICT voor het leren (extreem) hoog is, hierdoor is aan te raden om een gezamenlijk team leren in gang te zetten;
 • Aan te raden is om dit tweeledig in te zetten;
  1. enerzijds door best-practisen te laten delen door ‘early adaptors die hierdoor gezien en gehoord worden;
  2. anderzijds willen docenten begeleiding bij hun onderwijskundig ontwerp;
 • Docenten hebben behoefte om te leren in kleine teams waarbij docenten zelf het onderwijs ontwikkelen waarbij docenten op ideeen worden gebracht op het gebied van ICT voor het leren. In kleine groepen kunnen experimenten uitgeprobeerd worden wat het gevoel van veiligheid vergroot;
 • Docenten hebben behoefte aan een menselijke ondersteuning in de vorm van experts die hen begeleid bij de keuze van (digitale) didactiek waarbij het motto is; eerst het onderwijsdoel en vervolgens de digitale tool;
 • Het is aan te bevelen vanuit leiderschap op dit onderwerp om docenten te begeleiden vanuit een transformationeel leiderschap. Dit houdt in dat docenten aangemoedigt, gemotiveerd, gecoacht en gestimuleerd worden bij het gebruik van ICT voor het leren.