Aanbevelingen voor een curriculumcommissie

  • Onderwijskundige opdrachten te verspreiden waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe onderwijskundige ontwerpmodellen;
  • Aan de hand van de behaalde leerdoelen kan bekeken worden bij welke module ‘buiten de klas’ gewerkt kan worden;
  • Bij een opdracht kan een digitale toepassing/ digitale didactiek verwacht worden waar tevens ondersteuning voor geboden wordt;
  • De commissie doet er goed aan opdrachten te verspreiden aan teams van docenten in plaats van één module/cursusbeheerder;
  • Docenten te ondersteunen door de gemaakte toetsen te screenen op mogelijkheden tot digitaal toetsen (examencommissie);
  • Vertraagde studenten meer digitale toetsen aan te bieden, vaker formatief zowel ter ondersteuning aan de leerstof als summatief (examencommissie);
  • De commissie doet er goed aan in de verstrekte opdracht te verweven dat de student meer regie en verantwoordelijkheid over het eigen leerproces kan nemen door ruimte te laten voor leerdoelen opstellen en een inbreng in toetsing.