Aanbevelingen voor directie

 • Alle opdrachtgevers doen er goed aan een transformationeel leiderschap op het gebied van ICT voor het leren te hanteren. Dat kan door docenten te stimuleren, motiveren en ondersteunen op het gebied van ICT gebruik waardoor het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen wordt vergroot;
 •  De opdrachtgever doet er goed aan een ‘statement’ uit te spreken op het gebied van ICT voor het leren van studenten voor voorlopig de aankomende twee jaar;
 • De opdrachtgever doet er goed aan naast de beschrijving in Koersen op de Toekomst, wat betreft uitgangspunten en didactische visie, om smartgeformuleerde doelen op te stellen en te communiceren met het docententeam;
 • De opdrachtgever is zich bewust uit onderzoek wat consequenties zijn voor studenten als de aansluiting bij de digitalisering in zowel het beroepenveld als de maatschappij gemist wordt;
 • Docenten zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijskundig ontwerp. Voor docenten moet de mogelijkheid gecreeert worden om de digitalisering in de maatschappij op basis van zowel theoretische onderbouwing als voorbeelden bespreekbaar te maken. Hiervoor zijn de 10 pijlers van Simons (2003) en Rubens (2013) een goed uitgangspunt;
 • De opdrachtgever kan een proeftuin of experiment aangaan met leer-didactische – en samenwerkingsprincipes zoals geschetst in De 21st eeuw Campus (Houwers & Veltman van Vugt, 2014);
 • Met name het onderwijskundig ontwerp met leer-didactische en samenwerkingsprincipes behoeft aandacht. Docenten hebben weinig weet van – en het aanleren van – het toenemend belang van conceptuele- en meta-cognitieve kennis, houding en vaardigheden bij studenten;
 • Het verschil in informatievaardigheden, ‘digitale geletterdheid’ behoeft meer aandacht nu blijkt dat Nedeland hier laag op scoort (Meelissen et al., 2014);
 • ICT voor het leren impliceert dat ICT gekozen wordt op basis van leerprincipes, docenten moeten geschoold worden op leer-didactische en samenwerkingsprincipes in de 21st eeuw;
 • ICT voor het leren vraagt om een ICT handelingsprotocol waarin docenten hun opvattingen en visie delen waardoor er een gezamenlijk gedeelde en dus gedeelde visie ontstaat;
 • De directie kan inzichtelijk maken aan het onderwijsmanagement en docententeam dat er tijd op PTD, geld, faciliteiten (experts en ondersteuning, scholingsbijeenkomsten, debat en het beschikbaar stellen van ICT- programma’s) en middelen (smartphones, laptops, downloaden App’s) beschikbaar zijn voor docenten die aangeven hier behoefte aan te hebben voor het onderwijs;
 • Als er ruimte gecreerd wordt voor docenten om te experimenten groeit het zelfvertrouwen in het geloof in eigen kunnen wat de handelingsbekwaamheid vergroot;
 • • Een opdracht voor vervolgonderzoek te formuleren bij de overige drie bacheloropleiding ISO.