10 TOOLS en Apps voor onderwijs

10 APPS / TOOLS en andere experimenten met ICT die ik heb gebruikt in het onderwijs vanaf 2009 tot heden. 

Mijn motto: Eerst het onderwijs doel en daarna volgt de tool!

  1. Ik zet ieder kwartaal een besloten Facebookpagina op voor het theaterkeuzevak keuzevak “Blikopener” . Doel van de Facebookpagina is om studenten actief en zelfstandig plaats en tijdonafhankelijk samenwerkend te laten leren. Studenten konden samenwerkend leren door ideeën, bronnen, informatie en inspiratie met elkaar delen. Ik heb de studenten gemotiveerd door het voorstel te doen om een besloten FB-pagina te creëren.   Ik heb de verantwoordelijkheid bij de studenten gelegd voor de uitvoering en het beheer. Met deze virtuele leeromgeving is het mogelijk aan te sluiten bij de basisbehoeften, autonomie, competentiegevoel en sociale verbondenheid die Deci en Ryan (2000) noemen als essentieel voor intrinsieke motivatie. De studenten nemen zelf regie over de totstandkoming van de voorstelling die zij moeten maken en hiermee de invulling van de lessen. Het effect is dat iedere student zich verantwoordelijk voelt voor de totstandkoming van een gezamenlijke performance die ieder kwartaal binnen acht weken voor elkaar komt.
  2. Als modulebeheerder was ik in de gelegenheid een module te ontwikkelen waarbij een oriëntatie van het werkveld en de beroepen van een pedagoog centraal stond. Het doel van de module was om per klas gerichte informatie te delen over maatschappelijke ontwikkelingen in het brede werkveld van pedagogische instellingen. Omdat ik logischer vond gerichte kennis met meerdere klassen te delen ben ik op zoek gegaan naar een leeromgeving waarbij kennis en ervaringen gedeeld konden worden met ook de overige 140 propedeuse studenten. Ik heb ontdekt dat een NING (besloten pagina voor het plaatsen van foto’s, teksten) zich voor dit doel uitstekend leent. Het bleek geen enkel probleem om de studenten naar de beslotenheid van de pagina te leiden, zich aan te melden en de teksten en foto’s te plaatsen en te becommentariëren. Mijn rol bestond verder uit een voorlichting en overdracht voor de zes andere docenten die de lessen verzorgden. Hiervoor heb ik een expert gevraagd een korte cursus te organiseren. Het effect hiervan was om voor docenten inzichtelijk maken op welke wijze studenten kennis gedeeld kon kan worden als er foto’s met commentaar van verschillende wijken in Rotterdam zichtbaar gemaakt worden.
  3. Uit publicaties over self-efficacy (Ertmer, 2010) is af te leiden dat het geloof in eigen kunnen en het vertrouwde gevoel van ICT gebruik onder docenten een grote rol speelt in het gebruik van ICT. Daarom is het handig om in een opleiding met docenten een besloten Facebookpagina te initiëren en te beheren. Het enthousiasmeren van het gebruik van de Facebookpagina blijkt een manier om aan het vertrouwen in het gebruik van Social Media te wennen. Vandaaruit zou mogelijk de stap naar meer gebruik van ICT voor het leren eenvoudiger zijn. In de groep worden onder andere publicaties, nieuwtjes of mededelingen met betrekking tot het onderwijs geplaatst. Het effect hiervan is dat van de 40 docenten op dit moment 20 docenten gebruik van deze omgeving maken door publicaties en vernieuwingen uit het brede (inter) nationale onderwijs te delen. Uit het toenemend gebruik blijkt de self-efficacy bij docenten hiermee vergroot wordt. Mocht dit het geval zijn dan vergroot dit de mogelijkheden voor verbeteringen in het gebruik van ICT voor het leren in opleidingen.
  4. Voor het introductiekamp van de eerstejaarsstudenten heb ik samen met een collega gewerkt aan het introduceren van een dropbox waarin tijd-en plaats ongebonden filmpjes en foto’s geplaatst kunnen worden die studenten posten tijdens het uitvoeren van opdrachten in de stad. De achterblijvers op de centrale plek op school kunnen volgen hoe en of de opdrachten goed uitgevoerd worden. Het effect hiervan is dat dit onderdeel nu aankomend jaar voor het derde jaar gebruikt gaat worden.
  5. Voor een keuzevak International Social Work heb ik een besloten Facebookgroep geïnitieerd. Studenten van verschillende opleidingen van ISO delen met elkaar deze pagina waarin zij hun organisatorische vorderingen delen, naast het lesprogramma, over de totstandkoming van de opzet van en inhoudelijk werkveldbezoek programma voor de tweejaarlijkse groepen buitenland studenten die we ontvangen. Het gaat om de afstemming van programma’s voor een bezoek van 100 studenten Orthopedagogiek uit Gent, België, 10 studenten van de Universiteit Pedagogica uit Pilzen, Tsjechië en 32 studenten Social Work uit Girona, Spanje. Dit programma onderdeel wordt verzorgd door twee collega’s, mijn naaste collega wil vanuit privacy oogpunt geen Facebookaccount. Het effect is dat het onderwijsproces tijd- en plaats ongebonden te volgen is.
  1. In 2009 maakte ik gebruik voor het plaatsen van foto’s die je naar keuze in een album met anderen kunt delen, van Picasaweb en FLICKR. Voor studenten die niet uit Rotterdam komen een leuke manier om uitleg te krijgen van andere studenten.
  1. WhatsApp is als app een communicatiemiddel wat in onderwijs door iedereen gebruikt kan worden. Het is gratis, makkelijk in gebruik en met verschillende mensen zijn er verschillende groepen aan te maken.
  1. Omdat ik af en toe houd van structuur vind ik het fijn om Pinterest te gebruiken. Hoewel het populair onder jongeren is blijkt de Social Work doelgroep studenten er niet veel gebruik van te maken. Toch biedt het vele mogelijkheden, vooral om in beelden te werken.
  1. Het gebruik van twitter in het onderwijs kan handig zijn om snel en eenvoudig van de nieuwste publicaties op de hoogte te zijn. Zeker belangrijk als je instellingen over de grenzen volgt en wilt weten welke werkwijze zij hanteren. Life broadcasten via twitter kan met behulp van de app Periscoop.

10. Een gehele cursus Social Media is ontwikkeld, geplaatst en getest in een virtuele leeromgeving. Heb je hier belangstelling voor dan kun je contact met me opnemen via jethouwers@gmail.com.

Lees verder: