De 21ste eeuw campus

Na het bestuderen van wetenschappelijke bronnen, een analyse van het gedachtengoed van onderwijsgoeroes zoals o.a. Gert Biesta en Michael Fullan en experimenten met mijn studenten in het onderwijs, ontstond in de loop der jaren de 21st eeuw Campus, gebaseerd op 21ste eeuw competenties. Een model bedoeld voor onderwijsmakers en beleidsmakers die bezig zijn met de vormgeving van een eigentijds, risktaking, (digitaal) curriculum op basis van didactische- en samenwerkende leerprincipes. Deze 21ste eeuw campus kan gebruikt worden in ieder curriculum of iedere module.

Aanleiding voor het model

De verwerving van 21ste eeuw competenties is erg in opkomst.  Samen met de Lector mw. Freddy Veltman-van Vugt, Versterking Beroepsonderwijs van het Kennis Centrum Talent Ontwikkeling (KCTO) heb ik in co-creatie gewerkt aan een optimalisering van De 21st eeuw Campus voor een publicatie in het tijdschrift Onderwijsinnovatie (december 2014). De Lector functioneerde voor mij als sparring partner, critical friend en co auteur. Tevens delen we samen het brede gedachtegoed over 21st eeuw competenties zoals dit te lezen is in de publicatie. De publicatie verklaard de veranderende samenleving en het ‘Leren voor Morgen’.
Zoals in de publicatie weergegeven is de inrichting van de virtuele leeromgeving onderbouwd , in een realistische virtuele leeromgeving prototype, aangemaakt door het bedrijf A New Spring.

Het effect is dat in deze demo direct duidelijk wordt wat uit eerder onderzoek 1 is gebleken namelijk hoe ICT in het onderwijs een meerwaarde kan zijn bij de verwerving van 21st eeuw competenties en wat betreft de didactische meerwaarde in de vorm van; – gedifferentieerd leren; – maatwerktrajecten door gepersonaliseerd leren; – actuele lesinhouden; – digitale feedback; – variatie in werkvormen; – samenwerkend leren; – en het optimaliseren van instructieactiviteiten al dan niet geplaatst in – virtuele leeromgevingen afgestemd op persoonlijke voorkeuren.

Wil je hier meer informatie over in de vorm van een lezing | workshop | teambijeenkomst of gesprek?
Neem dan gerust contact op;
email: jethouwers@gmail.com
gsm: +31 6 42603892

Download het artikel hier.

RelatedPost