Technologie en het onderwijs

Ik was gisteren op het Nationaal Congres Onderwijs Social Media in Eye in Amsterdam en meteen bij de keynote werd al duidelijk dat het nu belangrijker wordt om door te gaan met breder te kijken wat de betekenis is en wordt van technologie en onderwijs om die ‘stratosferische hoogten’ (Fullan 2013) te kunnen bereiken.
Ik zou daarbij zelf graag een koppeling zien tussen het pedagogisch gedachtegoed van Gert Biesta (2012) waarbij we een onderscheid maken of de technologie ondersteunend is aan de drie dimensies of functies van het onderwijs nl
– het kwalificerende gedeelte uit het curriculum, (kennis/houding/vaardigheden) of ondersteunend aan de
– socialisatie (cultuur/tradities/waarden en normen) en waar het de
– subjectwording (persoonsvorming) kan dienen.
Fundamentele vragen als waarom, voor wie en waarom op deze manier en met welk motief zijn essentiele vragen die bij kunnen dragen aan wat we allemaal willen: GOED onderwijs (Biesta 2012). Daarna volgt wat mij betreft de inpassing van technologie. Ook mijn onderwijsmotto is immers: eerst het onderwijsdoel en dan pas de tool.

Ik vind het altijd fijn na zo’n dag dat ik met het gevoel weg ga dat ik weer ‘landelijk’ bijgepraat ben!
Goed om te merken dat het nu gaat om de betekenis van technologie in het onderwijs, beyond social media. Hoe handelingsbekwaam zijn wij eigenlijk als het gaat om BYOD, oftewel studenten ‘Bring Your Own Device’ en laten we samen onderwijs maken.
De keynote van Helen Keegan vond ik geweldig; zij pleit voor RISKTAKING in het curriculum door veel games (lees simulatie) in te voeren. Dat kan een nieuwsgierige, uitdagende, proactieve houding veroorzaken. Een geniaal ideetje van haar hand; stop een verborgen boodschap in een van de video’s die bedoeld zijn voor je lessen en kijk eens wat er gebeurt 😉 een superleuk didactisch principe wat ik graag zou willen koppelen aan een beroepssituatie.

Van MOOC naar ik OOC 😉
Dr. Rutger de Graaf van UvA heeft uitgebreid geexperimenteerd met MOOC’s. 8 weken open zetten, 70.000 gratis inschrijven, social media als facebook en twitter laten meelopen, 8 studenten begeleiden in google-hangout, en een essay was de eindopdracht met certificaat als bewijs van deelname. Wat ik nou vergeten ben te vragen (ik had er al zoveel) is hoe ze dit hebben nagekeken en de docentbelasting hierbij.

In een door de universiteit betaalde, bestaande virtuele leeromgeving Udacity, Coursera en Edx zijn de drie grootste (maar met Amerikaanse wetgeving wat betekent dat Iraanse studenten bv NIET mee mogen doen!!) werd de mooc aangeboden.
Het doel was om te onderzoeken of er een kwaliteitsslag gemaakt kan worden in kennisdeling, de valorisatie van de wetenschap, een kweekvijver voor innovatie, maar ook vraagtekens hebben bij de bestaande hoorcolleges. Verder was het van belang te kijken naar de intrinsieke gemotiveerdheid van de student. Branding en naamsbekendheid speelde ook een rol, kwamen er na de mooc (die ook als het aanboren van voorkennis kon dienen) werkelijk internationale aanmeldingen binnen?

De inhoud om een mooc te maken vergt tijd en aandacht. Filmpjes van 3 min zijn de max, je (internationale) copyright moet overal op en in vermeld staan, grafisch zul je het een en ander moeten uitbesteden en alles moet je ondertitelen, wat je uiteraard wel weer als tekstbestand kunt aanbieden. Qua inhoud goed om cultuurverschillen mee te nemen voor je een onbedoelde racistische grap op grol uithaalt.

Enfin, er hebben 8 wkn lang 13 mensen (geen fte) aan gewerkt en Dr Rutger de Graaf raad het af.
Hij gaat voor OOC, een online-open-course. Democratisch onderwijs, open omdat het voor iedereen toegankelijk is.
Of eigenlijk liever nog een SPOC een small-private-online-course. Dat heeft direct ook mijn voorkeur om de inhoudelijke reden dat het online onderwijs is wat je kunt verweven in je curriculum.

Onderwijs en onderzoek
Na de mooc heb ik de voordelen van onderwijs en onderzoek aangehoord.
Het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum stelt via hun Academia alle rechtenvrije materialen beschikbaar voor onderzoek, heel interessant!

Feestboek?
Je merkt dat veel hogescholen werken met besloten facebookgroepen. Die gebruiken wij zelf in de opleiding Pedagogiek ook vrij veel, een groep voor alle eerstejaars opgezet na een introductie kamp en verder gebruiken voor binding-bonding en plaatsen van literatuur, of een groep per module is ons niet vreemd. Maar wat ik wel opmerkelijk vond is dat de opleiding Fysiotherapie van de HAN hierdoor van de laatste naar de tweede plaats ging? Geeft te denken!
Er zijn voor-en nadelen aan facebookgroepen maar wat een zaligheid dat de HAN hier een adviseur voor heeft aangesteld die docenten hierin kan scholen en begeleiden! Bekijk even de foto wat aandachtspunten kunnen zijn, gemaakt door Joost van Wijchen, opleiding Fysiotherapie HAN.

Nu ga ik even nagenieten!

20140524-142453-51893039.jpg 20140524-142548-51948580.jpg 20140524-142545-51945469.jpg 20140524-142547-51947096.jpg 20140524-142550-51950381.jpg

Virtuele leeromgevingen

Vandaag hebben we een presentatie verzorgd voor studenten van de opleiding pedagogiek. We bieden de module social media aan (mediawijsheid) in 2 verschillende virtuele omgevingen. Over 10 weken hebben we de evaluaties verzameld.
Het is een experiment wat steeds blijft vragen om bijstelling. Het valt niet mee om onderwijskundig te ontwerpen voor een virtuele omgeving maar als we niet durven te beginnen kunnen we ook niet bijstellen.
De studenten zijn enthousiast, dat is super! Wordt vervolgd!

20140206-233654.jpg 20140206-233756.jpg 20140206-233740.jpg 20140206-233718.jpg

Stratosphere van Michael Fullan

“Pedagogy is the driver and technology the accelerator”

Michael Fullan

Vandaag was ik op het congres in Zwolle waar Michael Fullan sprak nav zijn nieuwe boek Stratosphere, de verbindende kracht van technologie, pedagogie en veranderkunde.
Hoe Fullan dit definieert is alsvolgt:

Een nieuwe manier van leren (21st century skills) kan een interessante en innovatieve aangelegenheid worden als studenten en docenten zich meer aan elkaar verbinden, ‘elegant’ efficient en makkelijk in het gebruik is, technologie 24/7 bereikbaar en het gaat om echte problemen oplossen.

De veranderende rol van de docent:

Als studenten en docenten dan pedagogische partners voelen kan de docent optreden als ‘facilitator’ en ‘activator’.
Als facilitator: door simulatie en gaming, in smallere klassen, bij probleemgestuurd learning, webbased en inductive teaching.
Als activator: de student zelf laten verwoorden, aanspreken meta-cognitie en uiteraard…feedback!!

Fullan toonde leuke videofragmenten van scholen in Canada waarbij het management, teachers en stdenten samen als groep op weg zijn om te leren. De 21 st century skills werden hierbij steeds genoemd als er opdrachten werden uitgevoerd. Hiervoor werd het ‘digital rich learning framework without limits’ gebruikt.

Verder is Fullan ervan overtuigd dat we onze bestaande kennis op een andere manier moeten leren gebruiken en leren toe te passen. We hebben als onderwijsmakers elkaar daarbij nodig en gebruiken hiervoor ons professionele, menselijke en sociale kapitaal.

Een uitspraak van Fullan die ik herhaaldelijk hoorde en wat me zeer aanspreekt: ‘use the group to change the group’
En daarom kocht ik oon het 21st century skills spel en het tweet discussiespel! Ik kijk er naar met wie dit maar wil te spelen 🙂

20131202-201953.jpg 20131202-202357.jpg 20131202-202132.jpg 20131202-202037.jpg 20131202-202012.jpg

Nationaal Congres op het gebied van Social Media

Een inspirerend congres in EYE Amsterdam met allerlei verschillende Keynotes, sprekers, workshops ed op het gebied van social media.
Gesponsord door velen die te maken (willen) hebben met educatie en haar vele technische mogelijkheden in deze eeuw.

Ian Carrington heeft een aantal applicaties getoond over hoe google+, google hangout te gebruiken is, helaas konden we niet experimenteren met google glass, en ik gebruik wat sheets van hem, maar interessanter vind ik om kort iets weer te geven over de zoektocht waar het hele onderwijs mee bezig is nl:

– de explosie van kennis die op het net te vinden is
– hoe kennis zich blijft verdubbelen en makkelijk vindbaar is (scholar)
– het aantal devices en hoe vaak die gebruikt worden (I-mac, pad, phone)
– hiermee de overgang van industriele maatschappij naar kennismaatschappij
– hoe klaslokalen hiermee wegvallen
– hoe leren plaats vindt, formeel maar wellicht steeds meer informeel?
– hoe tools en applicaties de didactiek kan vergemakkelijken
– het belang dat docenten zich hier bewust van moeten zijn
– zodat we studenten op een andere manier gaan opleiden en voobereiden
– op banen die nog moeten gaan komen

Een paar tweets tijdens de dag #ncosm:
– docenten en lectoren die minder dan 10% per dag besteden moeten ontslagen worden

Een stelling:

‘Een opleiding moet in kennis voorlopen op wat de praktijk weet’

Een inspirerende dag, weer aan de slag op onze “eigen” Hogeschool Rotterdam 🙂

20130518-105146.jpg 20130518-105241.jpg 20130518-105320.jpg 20130518-105423.jpg

RespectHuis

Op oudjaarsdag met vuurwerk bekogeld terwijl mijn dochter en ik op de fiets zaten na een gezellige winkelmiddag. Ik stapte af en keek even af het vuurwerk niet in mijn jaszak of openstaande tas terecht was gekomen. De jongeren op 2 meter afstand op de stoep lagen in een deuk. Mijn dochter vroeg aan de jongeren (ong. 12, 13, 14) of zij dit nu echt leuk vonden en direct stonden zij om haar heen te roepen met gespreide armen en hun gezicht dicht bij het hare. We zijn maar weer opgestapt en hoorden de jongeren achter ons niet meer bijkomen van de lach.

Verder deze maand: In Culemborg de escalatie tussen Molukkers en Marokkanen.

Raadslid in Almere wordt door jongere in zijn gezicht gespuugd tijdens het maken van een documantaire over de stad met het team van Netwerk.

Dit alles heeft me doen besluiten een RespectHuis op te richten en dat is gelukt.

In oktober 2010 is Het RespectHuis geopend door voorzitter deelgemeente Delfshaven Carlos Concalves en de Rotterdamse wethouder van oa Participatie en Hoger Onderwijs, Mw. Korrie Louwes.
Het RespectHuis gaat over bijzondere ontmoetingen tussen mensen en verbindingen maken.

In februari 2012 is het project de RespectKetting gestart waarbij jeugd in het onderwijs hun gedachten over respect zichtbaar maken.

Meer info op: RespectHuis

Virtual Action Learning

Een presentatie bijgewoond van Jos Verwey over Virtual Action Learning, en hoe dit is uitgevoerd bij Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam in een pilot van 6 maanden, interessant om te kijken wat hiervan de voor- en nadelen zijn.

Het net uitgekomen boek bewonderd over VAL geschreven door Jos Bealen.

Een krittische reflectie gehouden na een tafelduscussie waarbij een aantal vragen besproken werden: zijn bronnen tegenwoordig anders te vinden en te gebruiken, moet het hoger onderwijs anders ingericht worden en over welke competenties moeten docenten dan beschikken.

M.i. mpoeten competenties nog wel nader omschreven worden als het gaat om onderwijskundige wendbaarheid, innoverend vermogen, zelfmanagement en samenwerken.

Iets verteld over mijn zoektocht naar authenticiteit in het onderwijs en hoe dit te optimaliseren. Leren in het “echie”

Grappig

Dit heb ik van Ernst zijn blog;

De regels zijn simpel:
* Neem het dichtstbijzijnde boek, nu meteen
* Ga naar pagina 56
* Vind de vijfde zin
* Citeer die zin op je blog
* Kopieer deze instructies onderaan de post
* Zoek niet naar een goed boek, mooi boek, maar pak het dichtstbijzijnde.
gezien op Sia’s weblog, naar een idee van Wilfred Rubens.

Wat me gebeurt; ik pak de studiegids van de opleiding en kom op pagina 56; precies de beschrijving van de module die ik dit jaar aan het aanpassen ben, toeval? In elk geval fun!

Maar…ik vond de studiegids geen boek, dus het boek wat het dichtste bij lag was: Heere, Paul e.a. 2005, De kracht van doelgericht vernieuwen!

” ik herinner me dat ik zoiets als dit ooit eerder gezien heb, maar ik kan me niet herinneren wat ik ermee moet doen”

Nou, dat geeft ook wel wat aan. Doet me denken aan een training die ik gaf aan politieagenten i.o. en studenten MBO-3. In het kader van de vermaatschappelijking werd deze doelgroep aan elkaar gekoppeld. Eerst een korte kennismaking, dan presenteren aan elkaar wat je toekomstig beroep inhoudt. Daarna een wandeling door de stad Rotterdam om te inventariseren waar je elkaar zou kunnen tegenkomen, om vervolgens een brainstorm te houden wat je in de toekomst aan elkaar kunt hebben.
Daar kwamen heel goede projecten uit die na presentatie aan een stadsmarinier door hem gefinancierd konden worden.

Dit bedacht ik toen, leren in het echie, authentieke opdrachten, eigenlijk wil ik hier weer naar terug…

Authenticiteit

Het is wel interessant om te kijken hoe je studenten in het “echie” ofwel authentiek kunt laten leren.

In een stad als Rotterdam lijkt het me goed om de stad ook daadwerkelijk te gebruiken bij opdrachten. Met name omdat veel studenten ook uit de regio komen en de stad nog niet op hun duimpje kennen. De metro zit ook immers voor de hoofdingang van de Hogeschool dus kun je direct naar “binnen”.

Maar…hoort onderwijs eigenlijk wel allemaal binnen verzorgd te worden? Ligt onderwijs niet op straat? Hier begint mijn zoektocht…